Beckhoff Applicaties:

Volledig automatisch zwemparadijs met Beckhoff TwinCAT PLC


Superplatz
In het Noord Limburgse Maasbree ligt het recreatiepark BreeBronne. Dit recreatiepark werd in 2001 wederom door de Duitse automobielclub ADAC uitgeroepen tot "superplatz", waarvan er slechts negen in Nederland zijn en 54 in heel Europa. Om tot "superplatz" uitgeroepen te worden, dient het recreatiepark aan de hoogste eisen te voldoen. Sinds kort beschikt de BreeBronne ook over een subtropisch zwemparadijs. Om ook hier aan de strengste eisen te voldoen is besloten dit zwemparadijs volledig te laten automatiseren. Het geheel bestaat uit een viertal zwembaden, een whirlpool, een glijbaan en een massagewand. Verder zijn er nog diverse sprookjesachtige figuren die water spuiten. Het geheel wordt draaiende gehouden door een viertal schakelkasten, waarvan er één het hart van de besturing bevat.
De besturing
Na een strenge selectieprocedure is gekozen voor kwaliteit. De besturing van het zwemparadijs is dan ook geheel verzorgd door Elektro Limburg BV uit Maasbree. In de besturing zijn 12 niveaumeldingen, 17 pompen en 30 kleppen opgenomen. Het zwembad kan bediend worden door middel van een IPC (Industriële PC) met touchscreen, waarop een SCADA pakket draait en een TwinCAT softPLC. Vanuit deze IPC kunnen alle pompen en kleppen zowel automatisch als handmatig aangestuurd worden. Voor het geval dat de IPC stuk zou gaan, is er nog een aparte handbediening buiten de PLC om mogelijk.

Bewaking
Veiligheid voor alles. Om de veiligheid van de badgasten te waarborgen, moet het proces continue bewaakt worden. Aan de kwaliteit van het zwemwater wordt immers hoge eisen gesteld. In de leidingen naar de baden zitten daarom analoge flowmeters om de watertoevoer te kunnen bewaken. Als de toevoer wegvalt mag er nooit of te nimmer chloor geïnjecteerd worden. Als één van de pompen of kleppen in storing valt, heeft Elektro Limburg de nodige voorzieningen opgenomen om de kwaliteit van het zwemwater te kunnen blijven garanderen.

Continue proces
Het water moet altijd in beweging zijn om besmetting te voorkomen. Om die reden draaien er overdag continue twee pompen om circulatie van het badwater te garanderen. De pompen hebben samen een capaciteit van ongeveer 200 m3/h. Omdat er 's avonds niet gezwommen wordt, worden de kleinere baden (peuterbad, glijbaanbad etc.) leeg gelaten. Hierdoor hoeft er minder circulatie van water te zijn, zodat één van de circulatiepompen uitgeschakeld wordt. Voorwaarde is wel dat de baden weer gevuld zijn als het zwembad opengaat. De tijden waarop de baden leeg- dan wel vollopen, zijn op de IPC in te stellen.

Kwaliteit water
Het water dient van hoogstaande kwaliteit te zijn. Voordat het water naar de baden gaat, wordt het daarom door een drietal filters gezuiverd. Deze filters kunnen echter vervuild raken. Daarom heeft Elektro Limburg een "filter reinigingsprogramma" in de besturing opgenomen. Men kiest de betreffende filter en het automatische programma regelt de rest. Dit reinigen geschiedt met water en/of lucht. De tijden voor de verschillende stappen in het reinigingsprogramma zijn instelbaar om het reinigen van de filters zo effectief mogelijk te laten verlopen. Het stappenprogramma voor het reinigen is gemakkelijk te programmeren met TwinCAT, omdat men met TwinCAT SFC steps kan programmeren. Hiermee is het mogelijk om iedere status van het proces eenduidig te definiëren.

Detectie mensen
Per zwembad heeft Elektro Limburg een waterdichte sensor gemonteerd, die detecteert of er mensen zijn die gebruik maken van het desbetreffende zwembad. Als de sensor mensen detecteert worden de "speeltjes" (b.v. glijbaan) in het zwembad ingeschakeld. Als er na een in te stellen tijd geen mensen meer gedetecteerd worden, worden de speeltjes automatisch weer uitgeschakeld.
Visualisatie
Op de IPC zit de bediening van de hele besturing. Op het scherm staan alle pompen en kleppen op een overzichtelijke manier weergegeven. Op dit scherm hebben alle pompen en kleppen hun eigen toestandskleur. Zo is een draaiende pomp groen, een stilstaande pomp grijs en een pomp met storing rood. Als de pomp op semi-automatisch staat, verschijnt er een handje naast de pomp. Op deze manier is het mogelijk om in één oogopslag te zien in welke status de pomp verkeert.
Naast de alarmmelding in kleuren (rood is storing) heeft Elektro Limburg ook een speciale "alarmpagina" ontworpen met alle actuele alarmen. Als het storingslampje op de schakelkast brandt, kan men op deze pagina meteen aflezen waar de storing zit. Daarnaast wordt er van al deze alarmsituaties een historie bewaard. Op de alarmen historie pagina staan alle situaties waar ooit een alarm actief is geweest met hun datum, begin- en eindtijd. Hierdoor kan in de toekomst de MTBF (Mean Time Between Failure) geoptimaliseerd worden.
Behalve de alarmen worden nog meer gegevens bewaard. Zo worden ook alle flowmetingen opgeslagen en op een pagina overzichtelijk in een grafiek afgebeeld. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere computerprogramma's, zoals Excell, Acces en andere database programma's.

Vooruitblik
Elektro Limburg heeft de besturing van zwemparadijs BreeBronne zó ontwikkeld, dat deze klaar is voor de toekomst. Een eventuele uitbreiding is eenvoudig te realiseren, de besturing is er klaar voor. Dit is ook nodig aangezien er een nieuw buitenbad op de planning staat. Verder zal de IPC in de nabije toekomst gekoppeld gaan worden aan het computernetwerk van de BreeBronne. Hierdoor is het mogelijk om vanuit iedere computer op het netwerk, het zwembad te bedienen. Tevens is het mogelijk om van thuis uit op het netwerk in te bellen om vervolgens het zwembad te bedienen of de besturing aan te passen. Uiteraard is het één en ander met een paswoord afgeschermd. Er zullen ook nog andere installaties in het gebouw op de IPC worden aangesloten, zodat op één centrale computer alle benodigde gegevens kunnen worden opgevraagd en bijgehouden.

Een klantgerichte oplossing werd hier, naar volle tevredenheid, door Elektro Limburg in enkele maanden gerealiseerd.


Elektro Limburg, Maasbree