Beckhoff Applicaties:

Smart Automation B.V. realiseert high tech meetopstelling


Mechatronisch ingenieursbureau Smart Automation heeft een meetopstelling gerealiseerd voor het zeer nauwkeurig bepalen van de thermische weerstand van high-end lineairmotoren. De verschillende meet- en regelinstrumenten worden aangestuurd vanuit een Beckhoff platform. Deze verzorgt tevens de user interface en de logging van meetresultaten.

Tecnotion Almelo ontwikkelt en fabriceert lineairmotoren, onder andere speciaal voor lithography systemen ten behoeve van de halfgeleiderindustrie. Aan deze motoren worden zeer hoge eisen gesteld, zij opereren in hoog vacuüm en moeten zeer hoge dynamische en nauwkeurigheidseisen halen. De thermische weerstand van de lineairmotor is een belangrijke parameter daarbij.Smart Automation heeft een installatie ontwikkeld en gebouwd die deze thermische weerstand voor verschillende motoren met twee tot negen spoelen tot 4 cijfers achter de komma kan bepalen. Om deze nauwkeurigheid te behalen worden hoge eisen aan de meetmethode gesteld; Deze nauwkeurigheden worden gerealiseerd met de volgende componenten: In verband met de verschillende aansluitingen en protocollen, de logging van data en de integratie in het bedrijfsnetwerk, lag een PC gebaseerd aansturingplatform voor de hand. Daarnaast opereert de installatie in een industriėle omgeving. Om deze redenen is gekozen voor Beckhoff als besturingsplatform. Een .NET applicatie in de CX5020 verzorgt de user interface met receptuur, de communicatie met bovengenoemde apparatuur, alle benodigde berekeningen, de logging en de communicatie met het bedrijfsnetwerk, de TwinCAT applicatie verzorgt de afloop van de meetcyclus.

Smart Automation, Zelhem