Beckhoff Applicaties:

Hoge snelheid inspectiemachine voor bankbiljetten


Bankbiljetten
Bij een toonaangevende Nederlandse onderneming op het gebied van security printing worden bankbiljetten van verschillende valuta gedrukt en gecontroleerd. Daartoe beschikt het bedrijf over een machine, waarmee de biljetten op hoge snelheid middels CCD camera's automatisch worden ge´nspecteerd.

Onlangs is deze machine door PROCOS Embedded B.V. uitgebreid met de besturing van een aantal hoge snelheid printerkoppen, waarmee de bankbiljetten individueel kunnen worden gemarkeerd als deze tijdens de inspectie worden afgekeurd. Via optische sensoren wordt daarbij tevens geverifieerd of de markering ook daadwerkelijk is geplaatst. Aan de hand van deze markering worden de desbetreffende bankbiljetten bij latere verwerking uit het productieproces verwijderd.

Met deze uitbreiding zal het productierendement sterk worden verbeterd.

De besturing
De gehele besturing is grotendeels bepaald door de hoge productiesnelheid van ca. 100 bankbiljetten per seconde. Daarom is gekozen voor een Beckhoff IPC (C6140) met TwinCAT softPLC in combinatie met de Beckhoff Lightbus I/O-modules. De cyclustijden die daarmee moeten worden gehaald bedragen maximaal 500Ásec. Vanuit de IPC wordt afkeurinformatie uit de CCD camerasystemen ingelezen, worden de producten op een transport gevolgd en worden uiteindelijk bij afkeur de hoge snelheid printerkoppen op precies het juiste moment aangestuurd.
Boven deze softPLC is een tweede IPC geplaatst, waarop een SCADA-applicatie draait. Deze applicatie communiceert via een OPC-koppeling (OLE for Process Control) met de softPLC en verzorgt onder andere de procesvisualisering en logging van productiegegevens. Uit deze gegevens worden productierapporten gegenereerd, zowel in grafiekvorm als tekstueel dag- / dienstrapport. Deze zijn via een op deze IPC ge´nstalleerde webserver op ieder gewenst moment via het bedrijfsnetwerk toegankelijk.

Resumerend
Met de TwinCAT softPLC heeft PROCOS Embedded B.V. een hoge snelheid systeem gerealiseerd voor de automatische inspectie van bankbiljetten. Belangrijke aspecten van het systeem zijn betrouwbaarheid en traceerbaarheid.
Verder is het gerealiseerde systeem voorbereid op de toekomst, waarbij een deel van de bestaande machinebesturing zal worden overgenomen door de softPLC ten behoeve van vereenvoudiging van het systeemonderhoud.

PROCOS, Gorinchem / Eindhoven