Beckhoff Applicaties:

Eerste Beckhoff EtherCAT-toepassing bij Schuler Profiline-persen


Beckhoff heeft vorig jaar op de Hannover Messe EtherCAT voorgesteld: Real-time Ethernet for Control and Automation Technology. Ondertussen is de eerste toepassing een feit !

In een pilotproject zet de Duitse firma Schuler bij haar nieuwe Profiline-persengeneratie met EtherCAT voor de eerste maal een op Ethernet gebaseerd veldbussysteem in, voor de communicatie tussen de installatieperiferie en het PC-gebaseerde sturings- en regelingssysteem. Een reportage van Günter Herkommer, redacteur van het Duitse vakblad Computer&Automation.


Schuler Hydrap, behorend tot de Schuler groep is gevestigd in Plüderhausen, Duitsland en is gespecialiseerd in hydraulische persen van de Profiline productfamilie. Met deze persinstallaties richt men zich voornamelijk op de sector van de elektro- en huishoudapparaten en op toeleveranciers van de automobielindustrie. Toen zowat anderhalf jaar geleden met de ontwikkeling van een nieuwe persengeneratie met perskrachten tussen 160 en 1.600 ton werd gestart, werd beslist om de sturingstechniek drastisch te wijzigen.
Tot dan maakte Schuler Hydrap enerzijds gebruik van conventionele sturingen, b.v. van het type Simatic S7, daarnaast ook van een waaier van speciale hardwaremodules voor de hydraulische regelingen. Beiden communiceerden via Profibus met de periferie. Aangezien hydraulische regelingen eigenlijk tot de kerncompetentie in de persenbouw behoren, geven constructeurs deze niet graag uit handen. Daarom wilde Schuler weg van deze speciale oplossing, aldus Clement Peters, in de Schuler groep verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de sturings- en aandrijftechniek. "Wij zijn helemaal niet gebaat met een producent van een hydraulische regelingsmodule, die zijn know-how in een "black box" ter beschikking stelt en waartoe wij vervolgens geen toegang hebben." Met de overstap naar een hoogperformance PC-gebaseerde sturingstechniek wilde men daarom de mogelijkheid creëren de hydraulische regeling direct in een soft-PLC te integreren. M.a.w. het was de bedoeling de regelings-know-how als PLC-software beschikbaar te hebben, om hierop steeds greep te kunnen hebben. Een ander beslissingscriterium was de wens om over te stappen naar een uniform IEC-gebaseerd besturingsconcept, dat tegemoet komt aan alle sturingseisen van de Schuler groep en bovendien de mogelijkheid biedt platformonafhankelijker te worden. "En hierbij hoort nu eenmaal geen systeem met een absoluut gebaseerde adressering zonder lokaal databeheer", aldus Peters.
Na een grondige marktstudie opteerde Schuler uiteindelijk voor de automatiseringssoftware TwinCAT van Beckhoff als voorkeurssysteem voor de Profiline persenreeks. PLC-, hydraulica- en aandrijfregelingsopdrachten kunnen hierdoor op een enkel platform worden gerealiseerd. Deze oplossing biedt als bijkomend voordeel dat, parallel op de sturings-PC, ook de visualisering van alle machine- en werktuigparameters met het Basic-View systeem van Schuler zelf kan worden uitgevoerd. "Alleen al door de integratie van de hydraulische regelingstechniek in de PLC-software waren we in staat een verbeterd proces te realiseren en hiermee de kwaliteit van de geproduceerde delen te verhogen", blikt Ralf Sohr, constructieleider Elektriciteit bij Schuler Hydrap, terug op de beginfase van deze nieuwe sturingsoplossing.
Clement Peters heeft reeds plannen voor een verdere uitbreiding van de Ethernet-communicatie. Hij verklaart: "Potentieel zien wij o.a. in de koppeling van meerdere persen. Hier zou de razendsnelle EtherCAT veldbus ons in staat moeten stellen een centraal master setpoint voor een volledige installatie vast te leggen, waarop verschillende delen van de installatie, zoals elektrische transfers, toevoerinstallaties of stapelautomaten kunnen worden gesynchroniseerd. Dit zou betekenen dat wij afstappen van systemen die op elkaar staan te wachten, waardoor wij een grotere productiviteit kunnen realiseren."

Momenteel is het zo dat Schuler's leverancier van aandrijvingen nog geen EtherCAT-interface in zijn apparaten heeft geïntegreerd. Dit heeft Schuler ertoe aangezet toe te treden tot de EtherCAT Technology Group (ETG). Peters: "Wij willen hiermee een zeker signaal naar onze leveranciers sturen en ze ertoe aanzetten - via de ETG - EtherCAT te ondersteunen."

www.ethercat.org