Beckhoff Drive Technology

Beckhoff Drive Technology

Servobesturing voor hoogdynamische positioneer taken

Het Beckhoff motion control systeem bestaat uit een industrie-PC's, veldbus componenten, TwinCAT soft-PLC/NC, servo versterkers en een servomotoren. De borstelloze synchrone servomotoren AM2000 zijn, in combinatie met de digitale servoversterkers van de serie AX2000, uitstekend geschikt voor positioneringsopdrachten, waaraan bijzonder hoge eisen gesteld worden inzake dynamiek en stabiliteit.

De modernste vermogenselektronica, hoge flexibiliteit en uitstekende regelingseigenschappen zijn karakteristieken van de compacte servoversterker, die beschikbaar is met 4 verschillende stroomsterktes (3 A, 6 A, 10 A en 20 A). Door de variabele veldbusaansluiting zijn de servoversterkers bruikbaar met alle gangbare veldbussystemen, zoals b.v. Lightbus, EtherCAT, Profibus, CANbus en SERCOS.

De synchrone servomotoren zijn hoogdynamisch, hebben lage rotortraagheidsmomenten en uitstekende rotatieeigenschappen. Bovendien zijn ze goe bestand tegen overbelasting.

De lineaire motoren van Beckhoff bieden hoge nauwkeurigheid en dynamische prestaties in zowel hoge- als lagesnelheidstoepassingen. Ze zorgen voor een exact gecontroleerde beweging bij gereedschapmachines, optische systemen en geavanceerde positioneringsapparatuur. Er is geen mechanische omzetting nodig om de rotatiebeweging om te zetten, waardoor de onderhouds- en bedrijfskosten worden teruggebracht tot een minimum. 
  System overview
  Dig. Compact Servo Drive
AX5000 AX5000
Digital Compact Servo Drive
AX2000 AX2000
Digital Compact Servo Drive
AX2500 AX2500
Digital Compact Servo Drive
  Servomotors
AM2000 AM2000
Synchronous Servomotors
AM3000 AM3000
Synchronous Servomotors
AL2000 AL2000
Linear Servomotors
AL2400 AL2400
Linear Servomotors
AL2800 AL2800
Linear Servomotors
AL3800 AL3800
Linear Servomotors
  Stepper motors
AS1xxx AS1xxx
Stepper motors
  Planetary gear units
AG2200 AGxx00
Planetary gear units
  Accessories
Accessories Accessories
Motor- and resolver cables, connectors etc.
  Documentation
  Technical Drawings
 
  Setup Software for Servoamplifier AX2x00Home


Beckhoff, info: sales@beckhoff.nl