www.beckhoff.nl
 3 september 2013 

  In deze Beckhoff.nl nieuws:

Beckhoff Automation UpDate
Beckhoff Productfinder
Facebookpagina Beckhoff.nl
Industry 4.0
Aixcon PowerSystems

 Beckhoff.nl mail: Beckhoff Automation UpDate 2013 | 5 november | Ede

Geachte ,

Wij willen u erop attenderen dat het Beckhoff Automation UpDate Event dit jaar weer gehouden zal worden in het CineMec te Ede. Tijdens dit Event geven de Beckhoff Productmanagers technische lezingen met betrekking tot de diverse Beckhoff producten en ze presenteren een roadmap voor de nieuwe producten.

Het Beckhoff Automation UpDate Event is met name bedoeld voor Engineers, programmeurs en technisch managers. Er zal veel informatieoverdracht zijn tijdens deze dag, er is gelegenheid tot het stellen van vragen, het uitwisselen van ervaringen en tussen de lezingen door is er bovendien gelegenheid om met de mensen van Beckhoff Duitsland en Beckhoff Nederland persoonlijk te spreken.5 november Beckhoff Automation UpDate 2013
Als locatie is weer het centraal gelegen CineMec complex te Ede gekozen. Reserveert u dinsdag 5 november 2013 dus alvast in uw agenda. U kunt het programma voor deze dag bekijken en uzelf gratis inschrijven door >>hier<< te klikken.

De Product Managers van Beckhoff Duitsland zullen aanwezig zijn om lezingen te geven over onder andere het XTS motion systeem, de servoklem, de AM8000 motoren met 1-kabeltechnologie en natuurlijk de TwinCAT 3 software met geïntegreerde Microsoft Visual Studio omgeving.
 

De Beckhoff Productfinder is een handige zoekfunctie op de Beckhoff website
Met de Beckhoff productfinder wordt het nu nog makkelijker om het door u gewenste Beckhoff product snel terug te vinden op de Beckhoff website. Door middel van plaatjes en aanvullende zoekfilters die u kunt instellen, wordt u naar de juiste pagina op de Beckhoff website geleid.
 

Volg Beckhoff.nl nu ook op Facebook
U kunt Beckhoff.nl nu ook liken op Facebook, om zo automatisch via Facebook op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen en producten bij Beckhoff.


 

Industry 4.0 staat voor de vierde industriële revolutie
Aan de basis van Industry 4.0 ligt het samengaan van informatie- en automatiseringstechnologie ten grondslag. Een fenomeen dat Beckhoff reeds 25 jaar geleden heeft geïntroduceerd middels PC gebaseerde besturingstechnologie. De PC gebaseerde besturingen bieden bovendien nog altijd de optimale controle architectuur voor de concepten en machines van de toekomst.
 

Aixcon PowerSystems ontwikkelt en produceert power electronica
In de huidige applicatie met de EtherCAT veldbus, is een voeding ontwikkeld en geproduceerd van maar liefst 30.000 A voor een “hot stretcher”, een machine waarin titanium wordt verwerkt en gevormd onder invloed van verhitting. In het verleden was de efficiency van de installaties slechts 60%, in de huidige installatie met de Beckhoff EtherCAT besturing, is de efficiency gestegen naar een indrukwekkende 98%.
 

Met vriendelijke groet,

Beckhoff.nl
Beckhoff.nl nieuws is een uitgave van Beckhoff.nl / IAL BV - Haarlem.
U ontvangt deze mail omdat u bij ons ingeschreven staat. Afmelden kan via email: mailto:sales@beckhoff.nl