Beckhoff TwinCAT

Beckhoff TwinCAT

PC Control Technologie: PLC en NC op de PC

Hoe werkt een soft PLC/CNC?
Een „klassieke" PLC werkt cyclisch. Eerst het inlezen van ingangen dan het uitvoeren van het besturingsprogramma en als laatste het aansturen van uitgangen. Het uitvoeren van de programma's in een soft PLC/CNC gebeurt precies hetzelfde zoals in een traditionele PLC/NC. Nauwkeurig getimede cycli(deterministische), die ongeacht de programmalengte, in dezelfde tijd uitgevoerd worden. De bewerking van de gebruikersinterface wordt uitgevoerd tijdens de cycluspauze, waarvoor rekencapaciteit gereserveerd kan worden. De PLC, CNC en gebruikersinterface taken worden gelijktijdig uitgevoerd. Elke taak („server") heeft een eigen cyclustijd en prioriteit.

TwinCAT zorgt voor real-time basis
De implementatie van het Beckhoff TwinCAT werkt door de volledige integratie van real-time taken in Windows NT/2000/XP dus zonder een tweede operating systeem:
- TwinCAT vereist geen speciale hardware alleen dat van een standaard PC en gebruikt geen tweede real-time operating systeem
- TwinCAT zorgt er tevens voor dat ook bij hoge real-time belasting, belangrijke taken voor Windows NT/2000 uitgevoerd worden. Geen enkele eigenschap van Windows NT/2000 wordt beperkt of beïnvloed

Een TwinCAT omgeving biedt de volgende voordelen:
- Programmeren van besturingsprogramma's volgens IEC 61131-3, C-code kan worden mee gelinkt
- Assen aansturing voor motion control
- Programmeersysteem en run-time systeem op één PC
- Verbinding tussen twee TwinCAT-systemen voor „remote"-bedrijf
- Diagnose en online debug funkties standaard in TwinCAT
- Communicatie met ander software programma's d.m.v. OCX, DLL, OPC en XML
- Ondersteund alle bekende veldbussytemen: Profibus DP, CAN-bus, DeviceNET, Ethernet TCP/IP, Beckhoff II/O bus etc

De Soft PLC/CNC heeft nauwelijks grenzen
De capaciteit en performance van de huidige PC's zijn zeer krachtig. De praktische grenzen van de PC-techniek liggen in de 32-bit wereld veel verder dan die van de huidige PLC-systemen. De mogelijkheden van de PC techniek worden in een zeer hoog tempo voortdurend uitgebreid en uiteraard de mogelijkheden van de soft PLC/CNC ontwikkelen zich met dezelfde mega snelheid.

Functioneren van soft PLC/CNC in de praktijk
Om een traditionele PLC/NC te vervangen, moet het werkgedrag van een PLC nauwkeurig worden nagebootst: start/stop gedrag, herstarten, data remanentie, „remote"-toegang, statusinformatie, Online-wijzigingen, enz.
Met meer dan 16 jaar ervaring in PC-software-oplossingen voor PLC en CNC kan Beckhoff garanderen dat alle specifieke PLC eigenschappen in TwinCAT zitten en dus TwinCAT de klassieke PLC besturing volledig kan vervangen.

Interface naar Windows-programma's
De data uitwisseling tussen real-time software en Windows NT/2000/XP moet meerdere taken vervullen:
- Synchroniseren met het operating systeem
- Aanpassing van de dataweergave (Data alignment)
- Zorgen voor dataconsistentie

Microsoft standaarden
Moderne software-interfaces zijn gebaseerd op COM: uitgaand van de OLE-technologie (Object linking and embedding) werd met de uitbreiding naar COM (Component Object Model) een techniek geïntroduceerd, om data-objecten tussen programma's uit te wisselen op een uniforme manier. OCX (OLE Controls) en ActiveX (OCX met Web-uitbreidingen) zijn componenten die heel eenvoudig geïnstalleerd worden en vervolgens voor programma's data en methoden aanbieden. Het is niet langer nodig om drivers te schrijven. TwinCAT wordt geleverd met ADS-OCX en ADS-DLL, die elke hoge programmeertaal een geoptimaliseerde toegang tot TwinCAT variabelen en functies biedt.

OPC-interface
OPC (OLE for process control) is een initiatief voor de standaardisering van de data uitwisseling in de automatisering. Toepassingen kunnen gegevens direct verbinden. Data worden uniform uitgewisseld op basis van OLE. De TwinCAT OPC-server is de ideale interface voor het linken aan alle bekende SCADA-pakketten. De gebruiker is dus niet gebonden aan één visualisatie- pakket, omdat de OPC-interface een standaardinterface is waardoor clients steeds uitgewisseld kunnen worden.
 
  PLC and Motion Control
  TwinCAT Download
 
  Product overview
TwinCAT PLC
IEC 61131-3 PLC
TwinCAT NC PTP
Point-to-point axis positioning
TwinCAT NC I
Axis interpolation
in 3 dimensions

TwinCAT CNC
Axis interpolation in more than 3 dimensions and transformations
TwinCAT I/O
I/O connection to Windows programs
TwinCAT CP
Driver for Beckhoff Control Panel
  TwinCAT System Software
 
 
 
 
 
 
  Libraries
  TwinCAT PLC
  TwinCAT NC
  Documentation
  https://infosys.beckhoff.com
 Home


Beckhoff, info: sales@beckhoff.nl